, , , ,

Сребърен медальон “ОМ”


52.00лв.

Сребърен медальон “ОМ” – Универсален символ на хармонията, щастието и благополучието! Създаден от Студио Николас! диаметър: 23 мм. / тегло: 5,50 грама. медальона се предлага без верижка.

Сребърен медальон “ОМ” – Универсален символ на хармонията, щастието и благополучието! Създаден от Студио Николас!
Той съдържа божественото космическо триединство, съчетанието на трите аспекта на божествената енергия.
Първият е съзиданието, вторият – съхранението на благата, третият – разрушаването на злото. Съчетани в едно, тези три аспекта дават висшата хармония. Ом символизира също семейното щастие и силата на рода. Тъй като този символ е почитан от милиони хора по целия свят, тяхната колективна енергия превръща всичките съставящи го понятия в мощна сила от космически мащаб.
Символът Ом привлича в живота на човека хармонията, благополучието и семейното щастие. Носещият Ом като амулет хармонизира своята аура. Верижката за този медальон трябва да се подбере така, че символът да се окаже в областта на сърцето. Сребърен медальон “ОМ”o 

Тегло 5.5 гр