ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашият акаунт
Nikol@s Jewellery Collection® ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.
Чрез влизането/използването на САЙТА, КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба  при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.
При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления /записи /фалшиви данни.
Nikol@s Jewellery Collection® си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.
Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
Nikol@s Jewellery Collection® ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
Политика за конфиденциалност
Nikol@s Jewellery Collection® разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.
Препоръките на Nikol@s Jewellery Collection®:
Пазете паролата си!
Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;
Често сменяйте паролата;
Не разгласявайте лична информация!
Nikol@s Jewellery Collection® няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. Nikol@s Jewellery Collection® няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано;
Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Nikol@s Jewellery Collection®.;
Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)
Автентичните e-mail-и на Nikol@s Jewellery Collection® са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@studionikolas.com“;
Не са автентични и-мейли от Nikol@s Jewellery Collection®, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от www.studionikolas.com;
Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “ studionikolas“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от Nikol@s Jewellery Collection®.;
Предпазване на лични данни
Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от „Николас“ ООД, със седалище в България, Габрово, ул. Райчо Каролев № 18;
Nikol@s Jewellery Collection® гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система;
Данните и личната информация, предоставена от КЛИЕНТИ, се използва от Nikol@s Jewellery Collection® за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги;
Също така, Nikol@s Jewellery Collection® използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА;
„Николас“ ООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от КЛИЕНТИТЕ;
Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в WWW.STUDIONIKOLAS.COM за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на Nikol@s Jewellery Collection®;
Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.
Също така, Nikol@s Jewellery Collection® може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.
Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Nikol@s Jewellery Collection® публикува реклами, съдържание или анализи, Nikol@s Jewellery Collection® може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.
Nikol@s Jewellery Collection® може да използва модули cookie и за други цели, включително за:
Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт www.studionikolas.com;
Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси;
Вътрешен анализ, предоставен от клиента;
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите  Nikol@s Jewellery Collection®.;
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт  Nikol@s Jewellery Collection®, след изтичането на определен период от време
е с цел помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности;
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.
Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите  на Nikol@s Jewellery Collection®, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Nikol@s Jewellery Collection®
Информацията с личните данни на КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa Nikol@s Jewellery Collection®
Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на www.studionikolas.com (дружеството „Николас“ ООД.) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от www.studionikolas.com за: