,

Златен амулет “Меркаба”


212.00лв.

Има много различни символи, когато става въпрос за свещена геометрия и много от тях са отпечатани върху дрехи и/или използвани в дизайн на бижута. Една от най-често срещаните е комбинацията от два триизмерни противоположни триъгълника, която се нарича Меркаба. В този момент обаче може би се чудите какво означава Меркаба?
За да се задълбочим в това, е полезно да дадем общ преглед на свещената геометрия като цяло. Всички тези символи имат някои корени в древни традиции или религии и са дизайни, които се почитат за различни цели. Всеки има своя собствена история и значение. Като цяло може да се каже, че тези символи се фокусират върху личностното развитие, постигането на просветление и благополучие и/или комуникация с по-висши форми на съзнание.
Леонардо да Винчи е оставил графично изображение на Меркаба с прочутата си рисунка на човек с разтворени ръце и крака, около когото са описани Звездата на Соломон, кръгове и квадрат и други фигури от свещената геометрия, свързани със Златното сечение и реда на Фибоначи. Меркаба е многоизмерна енергийна геометрична фигура, която действа най-мощно на нивото, на което е активирана и задвижена, но работи по същото време и на другите нива, където са частите на душата на човека и неговият Висш Аз.
Mer – светлина; Ka – дух; Ba – тяло;

Златен амулет “Меркаба”. Има много различни символи, когато става въпрос за свещена геометрия и много от тях са отпечатани върху дрехи и/или използвани в дизайн на бижута. Една от най-често срещаните е комбинацията от два триизмерни противоположни триъгълника, която се нарича Меркаба. В този момент обаче може би се чудите какво означава Меркаба? Меркаба – “колесницата” на духа, с помощта на която той слиза при хората. За Меркаба, по описанията на пророка, е характерно огнено излъчване и неземно сияние, както и мощен вихър, който е движещата сила на тази сложна неземна конструкция. Тази форма се състои от две пресечени триъгълни пирамидални форми. Един с върха нагоре и един с върха надолу. Отстрани това е хексаграма или шестолъчна звезда, но след това триизмерна.
Mer – светлина; Ka – дух; Ba – тяло;

Тегло 1.1 гр

Също може да ви хареса…