12 Ayin Hey Hey

Безусловната любов е вид любов, която се дава без никакви условия или очаквания. Това е чиста и безкористна форма на любов, която не се основава на никакви външни фактори или обстоятелства. Това е любов, която се дава свободно и безрезервно, независимо от действията или поведението на обичания човек. Този тип любов често се свързва с любовта на родителите към детето им, но може да се види и в отношенията между приятели, партньори и дори непознати. Безусловната любов се характеризира с приемане, с даване на прошка и желание за подкрепа и грижа за обичания човек, независимо от всичко и над всичко!