Производствена база в гр. Габрово, бул.“Трети март“ №53
Работно време 09,00 – 18,00
Тел. за контакт 0894 494941
Фирмен магазин в Terra Mall  в гр.Габрово, бул. “Могильов” № 47
Работно време 10,00 – 20,00
Тел. за контакт 0896 608363
етаж партер

https://www.facebook.com/studionikolasjewellery/