Кабала висулка ה "HEI" - ВИЖ!

Петата буква от еврейската азбука е „Хей“ (ח на иврит). В Кабала се смята, че всяка буква от еврейската азбука има духовни смисъл и значение. Буквата Хей е свързана със сефирота на „Gevurah“(Hebrew: גבורה), която е една от десетте еманации, чрез които Бог е създал света. Свързва се и с понятието „ограничение“,  както и с идеята за „Божествения трон“. Освен това се смята, че буквата Хей представлява идеята за „прозорец“ или „отвор“, през който човек може да се свърже с божественото. В еврейския мистицизъм Хей се счита за символ на божественото присъствие. Петата буква от еврейската азбука е ה „HEI“ – Хей! Значението на името е „виж!“, „“погледни!“ и  според еврейските мистици ה представлява диханието на Бог, божественото откровение и светлина. Тя има числена стойност от пет и така представлява петте пръстта на ръката, петте човешки сетива и петте измерения, допълнение към петте нива на душата, които са подробно описани в кабалистичните учения. Буквата „HEI“ също се използва вместо да се изписва едно от най-често срещаните имена присвоено на Господ Бог.  Притежава голяма сила, свързана с нея в духовното царство.