Уриил е ангел в еврейската, християнската и ислямската традиция. Смятан е за един от архангелите и често е изобразяван като защитник и водач. В еврейската традиция Уриил е известен като „Ангелът на покаянието“ и се казва, че е този, който насочва душите към покаяние. В християнската традиция Уриел е известен като „Ангелът на поезията“ и се казва, че вдъхновява поети и писатели. В ислямската традиция Уриил е известен като „Ангелът на смъртта“ и се казва, че е отговорен за вземането на душите на починалите. Като цяло Уриил се разглежда като мощно и доброжелателно същество, което служи като водач и защитник на човечеството.