За търговци на едро

За да получите Вашата търговскa отстъпка може да използвате :

моб.тел: 0894 494941
факс: 066806655

https://www.facebook.com/studionikolasjewellery/