Силата на среброто е известна на хората от хиляди години. В древните цивилизации като Египет, Китай, Индия среброто се е използвало за медицински цели. Благородният метал е известен с активното си антибактериално действие. Много преди откриването на дезинфектантите, хората хвърляли сребърни монети в извори или в съдове с вода, за да убият бактериите и така да направят водата годна за пиене. По такъв начин водата бивала пречиствана и ставала годна за пиене дори в най-рискови епохи. В Древна Гърция и Рим хората използвали сребърни съдове за съхранение на прясната вода. Едва ли е случайност фактът, че в дворовете на знатни особи домакините и гостите се хранели със сребърни прибори, пиели от сребърни чаши, а храната се съхранявали в сребърни съдове.
Сребърната виличка се използва за захранване на бебето и за подарък на неговото кръщене.

Тя е ценен подарък за цял живот, ще премине от вас към вашите деца, вашите внуци и правнуци.

Показване на 1 резултат